Skräddarsydda utbildningar
På Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg studerar 1600 ungdomar allt från traditionella gymnasieprogram till yrkesinriktade utbildningar. Skolan har satsat stort på elevdemokrati och en trygg skolmiljö.
På Birger Sjöberggymnasiet kan man läsa de flesta nationella gymnasieprogrammen, från naturvetenskap eller samhälle som riktar sig mot högre studier, till estetisk inriktning på bild, form eller musik. Det finns även ett par specialformade program med riksintag, dels orkestermusikerprogrammet och dels en inriktning på teckenspråk. Omvårdnadsprogrammet är väldigt framgångsrikt, och har ständigt många sökanden – inte minst pojkar.
– Man kan välja inriktningen ambulans/räddning, om man vill syssla med akutsjukvård eller räddningstjänst, det kan vara bra även om man vill bli brandman, förklarar skolans förstarektor Lena Hansson. En annan gren är skydd och säkerhet, om man funderar på en karriär inom polisen eller kriminalvården. Där samarbetar vi bland annat med Securitas.

Att jobba nära arbetslivet och att låta företagen påverka utbildningarna ser Lena som något självklart, särskilt på yrkesprogrammen. Hotell & Restauranglinjen tar ofta in gästkockar, och läser man sjukvårdsämnen samarbetar man med socialen.
– Vi har ett stort utbud, men vill inte utbilda elever ut i arbetslöshet, säger Lena. Därför har vi valt bort mediaprogrammet. Men vi erbjuder spetskompetens, till exempel med många valbara språk.
På skolan jobbar man mycket på att skapa god gemenskap och elevdemokrati, och har en riktigt unik elevhälsovård, med specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor.
Lena poängterar även att elevens trygghet är i fokus.
– Skolan är stor, men har olika programområden. Den som vill vara lite tillbakadragen har sitt utrymme med bara de närmaste, där man möter samma klasskamrater och personal varje dag, som en skola i skolan. För den som vill ha ett större utbud av människor och aktiviteter är det bara att gå utanför dörren. Hög kvalitet på utbildningarna utesluter inte en trygg och trevlig skolmiljö!

Birger Sjöberggymnasiet

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0521-282052
Fax: 0521-155 52


Email:
lena.hansson@vanersborg.se

Adress:
Birger Sjöberggymnasiet
Box 344
46224 Vänersborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN